top of page

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας βοηθήσουν να 

βρείτε την κατάλληλη για εσάς λύση προκειμένου να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς τις Τράπεζες, την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Σας ενημερώνουμε υπεύθυνα, αναλύουμε τις επιλογές σας και αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας επιλέγοντας μία από τις παρακάτω λύσεις :   

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους συνολικά προς όλους τους πιστωτές τους (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ιδιώτες προμηθευτές) και να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους

ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΩΝ

Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα και οδηγεί υπό προυποθέσεις στην προστασία της κύριας κατοικίας μέσω πλατφόρμας του TaxisNet.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Αποτελεί μία θεσμοθετημένη διαδικασία που οδηγεί στη ρύθμιση των οφειλών προς Τραπεζικά Ιδρύματα. Κεντρικό ρόλο έχει ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, ο διαμεσολαβητής, ο οποίος βοηθάει τα δύο μέρη, δανειολήπτη και Τράπεζα, να καταλήξουν σε μία βιώσιμη ρύθμιση.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός που θεσπίστηκε με το ν. 4469/2017, δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους συνολικά προς όλους τους πιστωτές τους (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ιδιώτες προμηθευτές) και να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους, υπό την προυπόθεση της πραγματικής δυνατότητας, αλλά και βούλησης επιβίωσης.

 

Ωστόσο, ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και σύνθετος στις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκύψουν τυπικά λάθη στην αίτηση υπαγωγής, υπέρβαση προθεσμιών ή ουσιαστικές παραλείψεις στον τρόπο σύνταξης των προτάσεων.

Γιατί μπορεί η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού χρειάζεται ένα ΚΛΙΚ...αλλά η ΕΠΙΤΥΧΙΑ της εξαρτάται από όσα χρειάζεται να γίνουν ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ απ' αυτό!

Το γραφείο μας συνεργάζεται με το ADR POINT, το μεγαλύτερο Κέντρο Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα με παρουσία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε 40 πόλεις της χώρας

Το ADR point δημιούργησε έναν ειδικό μηχανισμό υποδοχής για την προετοιμασία υπαγωγής της επιχείρησής σας στο νέο νόμο διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για :

 • ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ της γενικής εικόνας της εταιρίας

 • ΣΥΝΤΑΞΗ του επιχειρηματικού σχεδίου & της πρότασης προς τους πιστωτές 

 • ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον συντονιστή & διαχείριση της διαδικασίας 

 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ με τους πιστωτές 

 • ΕΛΕΓΧΟ της τελικής συμφωνίας & υποβολή της για επικύρωση

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ τη νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σας στο γραφείο μας.

Καλέστε σήμερα στο 2310 515826 και ενημερωθείτε υπεύθυνα.

Anchor 1

                              ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ :

 • Παύση όλων των καταδιωκτικών μέτρων κατά της επιχείρησης και των συνδεδεμένων προσώπων.

 • Άμεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 • Διαγραφή από τον Τειρεσία.

 • Δυνατότητα εκ νέου δανειοδότησης της επιχείρησης.

 • Διαγραφή κεφαλαίου οφειλής, τόκων και προσαυξήσεων.

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ

ΣΑΣ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

bottom of page