ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με τη βοήθεια μιας ομάδας συνεργατών (δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, χρηματοικονομικών συμβούλων) παρέχουν νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σύγχρονης αντίληψης με έμφαση στη γρήγορη, οικονομική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που απασχολούν το μέσο ιδιώτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με τη βοήθεια μιας ομάδας συνεργατών (δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, χρηματοικονομικών συμβούλων) παρέχουν νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σύγχρονης αντίληψης με έμφαση στη γρήγορη, οικονομική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που απασχολούν το μέσο ιδιώτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

SAVVIDIS & KEKI

Law office

Σταύρος Σαββίδης

Μαρία Κέκη

 • Δικηγόρος Θεσσαλονίκης/ Διαμεσολαβητής (Accredited Mediator Facilit8), μέλος του ΔΣΘ απο το έτος 2000.

 • Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών.

 • Εξειδικευμένος στη διαχείριση Κόκκινων Δανείων (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

 • Εξειδικευμένος στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

 • Εξειδικευμένος στις διαπραγματεύσεις (Successful Negotiations course, University of Michigan).

 • Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών και Ν.Π.Δ.Δ..

 • Έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό δικαστικών υποθέσεων σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων και δικαιοδοσιών κυρίως σε αστικές υποθέσεις

 • Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

 • Δικηγόρος Θεσσαλονίκης/Διαμεσολαβήτρια (Accredited Mediator ADRg), μέλος του Δ.Σ.Θ από το έτος 2000.

 • Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1993).

 • Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών.

 • Έχει πλούσια δικαστηριακή αλλά και διδακτική εμπειρία (Διδασκαλία Αεροπορικού Δικαίου και Διεθνών σχέσεων σε Δημόσια ΙΕΚ).

 • Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών και Ν.Π.Δ.Δ..

 • Έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό δικαστικών υποθέσεων σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων και δικαιοδοσιών κυρίως σε αστικές υποθέσεις

 • Γνωρίζει Γερμανικά, Αγγλικά και Τούρκικα.

Savvidis & Keki Law Office

Τσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη.

2310 515826

e: stavsavvidis@yahoo.com

e: mariakeki@yahoo.gr

 • Facebook App Icon
 • Instagram
 • LinkedIn App Icon

© 2014 by Savvidis - Keki